درمانگاه تخصصی کودک من

درمانگاه تخصصی کودک من

درمانگاه شبانه روزی کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

درمانگاه تخصصی کودک من کلینیک تخصصی شبانه روزی کودکان ، اطفال ، نوزادان و پدرها و مادرها در خیابان شیخ صدوق اصفهان می باشد.

در این درمانگاه کلیه خدمات درمانی و دندانپزشکی برای کودکان ارابه صورت شبانه روزی ارائه می شود.

ساعت های کاری

24/7 باز است

لیست درخواست

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران