دکتر فریبرز عزیزی

دکتر فریبرز عزیزی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران