دکتر عبدالله شفیعی

دکتر عبدالله شفیعی

متخصص جراحی تیروئید و پاراتیروئید

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران