دکتر ابوالفضل افشار فرد

دکتر ابوالفضل افشار فرد

فلوشیپ جراحی عروق و تروما - متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران