دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی

دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس) و متخصص جراحی عمومی در سعادت آباد تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران