دکتر افشین فرهادی

دکتر افشین فرهادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران