دکتر احد پاشایی کلجاهی

دکتر احد پاشایی کلجاهی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران