دکتر احمد خسروی خراشاد

دکتر احمد خسروی خراشاد

متخصص بیماری ‌های داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

مشهد - بلوار احمد آباد - ابتدای خیابان محتشمی - ساختمان 50

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران