دکتر احمد رجایی خراسانی

دکتر احمد رجایی خراسانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس) - متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران