دکتر احمد رجایی خراسانی

دکتر احمد رجایی خراسانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس) - متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

آدرس

مشهد - خیابان ابن سینا - خیابان ابن سینا 1 - ساختمان پزشکان حکیم

آگهی های مرتبط

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران