دکتر احمد تاج الدین

دکتر احمد تاج الدین

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس) - متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران