دکتر آیدا ایران پور

دکتر آیدا ایران پور

متخصص بیماری‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران