دکتر اکبر علی عسگرزاده

دکتر اکبر علی عسگرزاده

فوق تخصص بیماری ‌های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر اکبر علی عسگرزاده متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری ‌های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در باغشمال تبریز می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران