دکتر آلاله قیصری

دکتر آلاله قیصری

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر آلاله قیصری فوق تخصص نفرولوژی کودکان (بیماری های کلیه کودکان) و متخصص بیماری های کودکان در اصفهان می باشند.

سوابق دکتر قیصری

  • استاد بیماری های کلیه کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عضو مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان
  • پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر
  • نگارش بیش از 65 مقاله ی علمی در نشریات داخلی و بین المللی

بیمارستان ها

  • بیمارستان آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران