دکتر علی ربانی

دکتر علی ربانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر علی ربانی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) در تهران می باشند.

دکتر ربانی استاد مرکز طبی کودکان و از پزشکان معروف در زمینه ی غدد کودکان هستند.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران