دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری

دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری

متخصص بیماری‌های داخلی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران