دکتر علی اکبر همتی

دکتر علی اکبر همتی

متخصص ارتوپد و جراحی استخوان و مفاصل

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر علی اکبر همتی متخصص جراحی استخوان و مفاصل و ارتوپد در تهران می باشند.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران