دکتر امیر علی نادری

دکتر امیر علی نادری

متخصص داخلی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر امیر علی نادری متخصص داخلی در عظیمیه کرج می باشند.

دکتر نادری عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران و عضو انجمن متخصصین گوارش امریکا می‌باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران