دکتر اعظم صلاتی

دکتر اعظم صلاتی

فلوشیپ جراحی پستان - متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران