دکتر آذین آیت اللهی

دکتر آذین آیت اللهی

متخصص بیماری‌ های پوست (درماتولوژی)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران