دکتر سید علی کشاورز

دکتر سید علی کشاورز

متخصص تغذیه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر علی کشاورز متخصص تغذیه و استاد تمام دانشگاه تهران هستند. دکتر کشاورز سمت هایی همچون ریاست «مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی کرمان» وابسته به دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشکده ی بهداشت، مدیریت دفتر ارزیابی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران را نیز بر عهده داشتند.

دکتر کشاورز در سال 1377 به درجه ی استادی نائل شدند. در همان سال، کتاب «تغذیه و بهداشت عمومی» وی به عنوان کتاب برتر سال برگزیده شد.

دکتر علی کشاورز به مدت 12 سال به عنوان مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام وظیفه نمود.

دکتر کشاورز بیش از 100 مقاله علمی به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی دارد و 12 کتاب در حوزه ی تغذیه، تألیف و ترجمه نموده است.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران