دکتر الهیار طاهری

دکتر الهیار طاهری

متخصص پوست مو و زیبایی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر الهیار طاهری متخصص پوست مو و زیبایی در تهران هستند. دکتر طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش نیز می باشند.

سوابق تحصیلی دکتر طاهری

  • تخصص پوست از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – سال 1386
  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – سال 1392

بیمارستان

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران