دکتر فرزین غیاثی

دکتر فرزین غیاثی

فوق تخصص ریه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر فرزین غیاثی فوق تخصص بیماری های ریه در اصفهان می باشند.

دکتر غیاثی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران