دکتر فروغ سلطانی نژاد

دکتر فروغ سلطانی نژاد

فوق تخصص ریه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر فروغ سلطانی نژاد متخصص داخلی و فوق تخصص ریه در اصفهان هستند.

دکتر سلطانی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استادیار این دانشگاه می باشند.

 

بیمارستان های دکتر سلطانی نژاد :

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران