دکتر محمد امامی اردستانی

دکتر محمد امامی اردستانی

فوق تخصص ریه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر محمد امامی اردستانی فوق تخصص بیماری های ریه در اصفهان می باشند.

 

بیمارستان های دکتر امامی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران