دکتر نوید سعادت دامغانی

دکتر نوید سعادت دامغانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر نوید سعادت دامغانی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم یا اندوکرینولوژی در تهران، نیاوران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران