دکتر پروین منصوری

دکتر پروین منصوری

متخصص پوست مو و زیبایی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر پروین منصوری متخصص پوست مو و زیبایی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. دکتر منصوری سوابق آموزشی و علمی فراوانی همچون استاد پوست در دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسس و رئیس بخش پوست بیمارستان امام خمینی تهران و … دارند.

بخشی از سوابق دکتر پروین منصوری: 

 • استاد پوست دانشکده علوم پزشکی تهران

 • مؤسس و رئیس بخش پوست بیمارستان امام خمینی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مؤسس و عضو انجمن طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو هیئت صدور گواهینامه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سردبیر مجله لیزر در پزشکی

 • عضو هیئت تحریریه Progress in Biomaterials مجله اسپرینگر  (آوریل 5, 2020)

 • عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا

 • عضو فرهنگستان پوست اروپا

 • عضو انجمن لیزر اروپا

 • عضو انجمن زیبایی اروپا

 • عضو جامعه پوست ایران

در حال حاضر دکتر منصوری روز های زوج در مطب کامرانیه و یکشنبه و سه شنبه در مطب یوسف آباد بیماران محترم را ملاقات می کنند.