دکتر سیمین صرافی

دکتر سیمین صرافی

متخصص پوست مو زیبایی و لیزر

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر سیمین صرافی متخصص پوست مو زیبایی و لیزر در تهران نارمک هستند.
دکتر صرافی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران