دکتر طهمورث نیکنام

دکتر طهمورث نیکنام

فوق تخصص ریه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر طهمورث نیکنام فوق تخصص ریه آسم آلرژی و مراقبت های ویژه برونکوسکوپی و اقدامات تشخیصی در شیراز هستند.

آدرس

شیراز - خیابان زند - روبروی بیمارستان سعدی - مجتمع پزشکی شهر - طبقه 4

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران