دکتر مهری آذر فخرایی

دکتر مهری آذر فخرایی

متخصص زنان زایمان و نازایی

میانگین دیدگاه

دسته بندی ها

آدرس

تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان حکیم - طبقه هشتم

آگهی های مرتبط

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران