دکتر محسن پتکچی مقدم

دکتر محسن پتکچی مقدم

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران