دکتر شراره مجد

دکتر شراره مجد

متخصص زنان زایمان و نازایی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر شراره مجد متخصص زنان زایمان و نازایی در کرج هستند.

مطب دکتر مجد در میدان هفت تیر کرج می باشد.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران