دکتر ابراهیم پور خامنه

دکتر ابراهیم پور خامنه

متخصص بیماری‌ های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران