دکتر ابراهیم واردان

دکتر ابراهیم واردان

پزشک عمومی

میانگین دیدگاه

معرفی

مجموعه ایرانمدبانک درگذشت دکتر ابراهیم واردان را به جامعه ی پزشکی تسلیت عرض می نماید.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران