دکتر اسماعیل دهناد

دکتر اسماعیل دهناد

فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی) - متخصص بیماری های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران