دکتر فرح اشرف زاده

دکتر فرح اشرف زاده

فوق تخصص بیماری‌ های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر فرح اشرف زاده متخصص بیماری ‌های کودکان و فوق تخصص بیماری‌ های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان) در مشهد می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران