دکتر حمید آموزگار

دکتر حمید آموزگار

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان (اینترونشنال قلب کودکان)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران