دکتر حمید دانشمند

دکتر حمید دانشمند

متخصص کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر حمید دانشمند متخصص کودکان در شهر قم می باشند.

دکتر دانشمند یکی از معروف ترین و معتبرترین پزشکان کودکان قم هستند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران