دکتر حمید نوشاد عباس پور

دکتر حمید نوشاد عباس پور

فوق تخصص بیماری ‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر حمید نوشاد عباس پور متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری ‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) در تبریز می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران