دکتر حمیدرضا عباسی

دکتر حمیدرضا عباسی

فلوشیپ تروما در جراحی عمومی - متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران