دکتر حشمت اله صلاحی

دکتر حشمت اله صلاحی

فلوشیپ پیوند کلیه و متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران