دکتر حسین علی مددی

دکتر حسین علی مددی

فوق تخصص گوارش کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر حسین علی مددی فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان و متخصص کودکان در مرکز طبی کودکان می باشند.

دکتر علی مددی یکی از پزشکان بنام و مشهور در زمینه ی بیماری های گوارش کودکان در تهران هستند.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران