دکتر جواد رادفر

دکتر جواد رادفر

متخصص بیماری‌ های داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

مشهد - شهرک شهید رجایی - بلوار حر - خیابان حر 14

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران