دکتر خدیجه رکنی

دکتر خدیجه رکنی

عمومی / پوست مو لیزر

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر خدیجه رکنی پزشک عمومی با گرایش پوست مو زیبایی و لیزر در تهران می باشند.

دکتر رکنی عضو انجمن لیزر و انجمن جراحان ایران هستند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران