دکتر مسعود اسلامی زاده

دکتر مسعود اسلامی زاده

متخصص پوست مو و زیبایی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر مسعود اسلامی زاده متخصص پوست مو و زیبایی در خیابان ظفر تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران