دکتر محمدتقی ایمانی

دکتر محمدتقی ایمانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی - متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران