دکتر ناصر آقا محمدزاده

دکتر ناصر آقا محمدزاده

فوق تخصص بیماری‌ های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر ناصر آقا محمدزاده متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌ های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در تبریز می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران