دکتر ناصر بلوریان حقیقی

دکتر ناصر بلوریان حقیقی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران