دکتر پریچهر توکلی فر

دکتر پریچهر توکلی فر

متخصص داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

تهران - خیابان تهرانپارس - فلکه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس - کلینیک بیمارستان تهرانپارس

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران