دکتر پریسا فلاح جهرمی

دکتر پریسا فلاح جهرمی

متخصص بیماری های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران