دکتر پریسا محققی

دکتر پریسا محققی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر پریسا محققی متخصص کودکان و فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد در تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران